Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - nVIDIA + ATI


 1. instalace ovládače nVIDIA
 2. Jak nahrát program 'nVidia X Server Settings' při startu GNOME
 3. monitor s rozlišením 1280x800
 4. TV-výstup (S-Video) a NVIDIA
 5. Instalace ovládačů pro ATI z repositorů - jednoduše a rychle
 6. Test - Měříme výkon nVIDIA
 7. Xgl/Compiz pro Ubuntu Dapper - GNOME, ATI
 8. Xgl/Compiz pro Ubuntu Dapper - GNOME, nVIDIA

 1. Xgl/Compiz pro Ubuntu Dapper - GNOME, ATI

Komu nestačí standardní Xgl z repositorů nebo chce experimentovat z *ekhm*.  HOW-TO platí pro ATI (fglrx,  8500 a novější), GNOME a Ubuntu Dapper.

Nejdříve ověřte jestli je funkční 3D akcelerace.

glxinfo | grep "direct"

Jestli je zde "Yes" je vše OK. Jestli se objeví "No", tak nainstalujte ovládače fglrx.

sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo aticonfig --initial --overlay-type=Xv

Restart PC.

Moduly pro zavedení v souboru xorg.conf:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Kód:

Section "Module"
    Load  "bitmap"
    Load  "ddc"
    Load  "dbe"
    Load  "dri"
    Load  "extmod"
    Load  "freetype"
    Load  "glx"
    Load  "int10"
    Load  "type1"
    Load  "vbe"
EndSection

Dále update/upgrade:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

Editujeme soubor zdrojů sources.list

sudo gedit /etc/apt/sources.list

A na konec souboru přidáme dva zdroje:

deb http://www.beerorkid.com/compiz/ dapper main
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main

Stáhneme a nainstalujeme ověřovací klíč:

wget http://tomasz.nukysrealm.net/quinn.key.asc.gz
zcat quinn.key.asc.gz | sudo apt-key add -

Opět provedeme update/upgrade a instalujeme další potřebné balíčky:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install compiz xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 compiz-gnome

Pravděpodobně se objeví chyba typu:

E: /var/cache/apt/archives/xserver-xgl[...].deb: trying to overwrite
`/usr/share/man/man1/Xserver.1x.gz', which is also in package
xserver-xorg-core

Elegantní způsob opravy:

sudo dpkg-divert --package xserver-xorg-core --divert /usr/share/man/man1/Xserver.1x.gz.xgl --rename /usr/share/man/man1/Xserver.1x.gz

Vytvoříme "symlink":

sudo ln -s /usr/lib/fglrx/libGL.so.1.2.xlibmesa /usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2

Opět provedeme update/upgrade

sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

A restart PC.

B) Startovní skripty:

 • Start GNOME a Xgl s názvem startxgl.sh
sudo gedit /usr/bin/startxgl.sh

Zde přidáme tento kód:

/usr/binkript

Po uložení nastavíme práva spouštění:

sudo chmod 755 /usr/bin/startxgl.sh
 • Další skript nazveme startcompiz:
sudo gedit /usr/bin/startcompiz

Zde přidáme toto. Kód:

#!/bin/sh
killall gnome-window-decorator
wait

gnome-window-decorator & LD_PRELOAD=/usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 compiz --replace gconf &

Po uložení nastavíme práva spouštění:

sudo chmod 755 /usr/bin/startcompiz

C) Vytvoření nové volby při startu, pro výběr Xgl.

sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop

Zde vložíme tento kód:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xgl
Exec=/usr/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application

D) Úpravy v systému:

Systém → Volby → Sezení → Záložka "Programy při přihlášení".

Dopíšeme:

"/usr/bin/startcompiz". (při dalších sezeních nedělá problémy bez nahrání volby Xgl)

a pak:

"xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.cz " (česká klávesnice, která ale ovlivní i ostatní sezení uživatele)

Odhlásime se a v levém dolním rohu zvolíme volbu "Xgl" a přihlásíme se.

Jestli není vše OK lze ještě zkusit zadat tento příkaz:

gnome-window-decorator &  compiz --replace gconf miniwin decoration transset wobbly fade minimize cube rotate zoom scale move resize place switcher trailfocus water &

Vlastní konfigurace Compiz:

sudo apt-get install gset-compiz
Pak by mněl být Gset-Compiz dostupný v menu Aplikace → atd.

Editor nastavení → apps → compiz→ plugins → cube → screen0 → options.

 • Images_bottom: obrázky (PNG či SVG) dolní část.
 • Images_top:obrázky (PNG či SVG) horní část.

Přepíná se mezi nimi např. kl. space a backspace. Dodat lze obrázky i z našeho adresáře.

Aby bylo dostupné tlo, zaznačíme skydome. A v klíči skydome_image zadáme plnou cestu na obrázek PNG o velikosti 512x512 nebo vícenásobné (1024x1024, atd). Změny se projeví okamžitě.

E) Je-li problém s přepímačem ALT+TAB 

Editor nastavení → apps → compiz→ plugins → fade → screen0 → options → window_type
A odstraňte "splash".

F) Některé základní kl. zkratky

 • Alt+Tab = přepínání oken
 • Ctrl+Alt+levá/pravá šipka otáčení virtuálních ploch v krychli + Shift = otáčení s aktuální plochou vždy nahoře
 • Ctrl+Alt+levé tl. myši plochy pomalu otáčíme
 • Alt+levé tl. myši kdekoliv na okno = posun okna aplikace
 • Alt+pravé tl. myši kdekoliv na okno = změna rozměru okna
 • F12 = je-li více aplikací na jedné ploše všechny se ukážou zmenšené
Pokud někomu přestalo fungovat po aktualizaci Xgl/Compiz pro Ubuntu Dapper - GNOME, ATI měla by pomoci instalace tohoto balíčku


Odkazy na zdroje


Poslední aktualizace této stránky: 06/2006