Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - video - DV (digital video)


 1. Pro přehrávání DVD je nutno nainstalovat tyto knihovny
 2. Přehrávání DVD z lokálního disku
 3. Mplayer a film s externími titulky -1
 4. Mplayer (a gmplayer) - české fonty - 2
 5. Převod DVD9 na DVD5
 6. Co to je eMoviX?
 7. Jak dostat filmový materiál z kamery DV na PC pod Linuxem (Ubuntu Dapper Drake).
 8. Konverze materiálu Digital Video na MPEG2 shodného s DVD-Video
 9. Jak jednoduše vytvořit video prezentaci z fotografií (slideshow) pro DVD přehrávače

 1. Jak dostat filmový materiál  z kamery DV na PC pod Linuxem (Ubuntu Dapper Drake).

 • Potřebujeme: 
Kameru z výstupem DV (někdy označované jako iLink, FireWire, IEE1394).
Kartu FireWire v PC.
Velký harddisk (minuta filmu ve formátu DV obsadí asi 200MB prostoru na disku).
 • Příprava jádra pro obsluhu  kamery DV
Standardní jádro Ubuntu všechny moduly již obsahuje. Pro jádra serie 2.6.x jsou to moduly :
 1. ohci1394
 2. ieee1394
 3. raw1394
 4. dv1394
První dva moduly musí být již nahrány v paměti jestli naše karta FireWire byla správně rozpoznána (další dva moduly se mají automaticky nahrát po připojení kamery). Ověření přítomnosti modulů:
lsmod | grep 1394
ohci1394 35124 0
ieee1394 299832 2 sbp2,ohci1394
Pak po připojení kamery nám příkaz "dmesg" musí ukázat, že kamera zůstala připojená a zkonfigurována. Např.:
$ dmesg
...
...

[4575124.828000] ieee1394: Node added: ID:BUS[0-00:1023]
[4575124.828000] ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023
[4575125.561000] ieee1394: raw1394: /dev/raw1394 device initialized
[4575128.181000] ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023
[4575128.181000] ieee1394: Node suspended: ID:BUS[0-00:1023]
[4575134.844000] ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023
[4575134.844000] ieee1394: Node resumed: ID:BUS[0-01:1023]
 Po připojení kamery musí být nahrány všechny moduly potřebné pro obsluhu FireWire:
$ lsmod | grep 1394
raw1394               30956  0
dv1394                21196  0
ohci1394              35124  1 dv1394
ieee1394             299832  4 raw1394,dv1394,sbp2,ohci1394
 • Aby uživatel mohl používat kameru musíme ho přidat v distribuci Ubuntu do skupiny "disk." Např.:
$ sudo gpasswd -a jablko disk
Password:
Přidávám uživatele jablko do skupiny disk
Aby se změna projevila, je nutno se odhlásit a znovu přihlásit. Pak zkontrolujeme jestli již patříme do skupiny disk (uživatel jablko):
jablko@ubuntu:~$ groups jablko
adm disk dialout cdrom floppy audio dip video plugdev lpadmin scanner admin
Jakou skupinu máme nastavit pro daného uživatle v jiné distribuci zjistíme jednoduše:
jablko@ubuntu:~$ ls -l /dev/raw1394
crw-rw---- 1 root disk 171, 0 2006-05-09 06:53 /dev/raw1394
 • Programy pro obsluhu kamery Digital Video
Programem pro kopírování z DV na náš disk je pro konzolu dvgrab (repositor Universe) a v grafice např. program kino.
$ sudo apt-get install kino dvgrab
 • Konfigurace a kopírování DV materiálu v programu Kino

V menu Upravit > Nastavení (Ctrl+P):

Záložka  Výchozí hodnoty: Audio na 48kHz Stereo - je to standardní nastavení pro DV.
Záložka  Snímání ponechat standardní nastavení
Záložka  IEE 1394 Ovládač: raw1394. V sekci "VCR (AV/C) Control" je název naší kamery. Jestli ne, ujistěte se jestli je kamera přepnutá do polohy "PLAY/EDIT".
Záložka  Zobrazení dle uvážení : s náhledem, bez náhledu atp.
 • Kopírování materiálu na disk

Záložka Snímání

Tl. "AV/C": aktivujeme, aby jsme mohli kameru ovládat z programu kino.
Tl. "Snímání": zahájí kopírování.
Tl. "Stop":ukončení kopírování

Kino rozpoznává scény na základě ukazatele času v streamu DV, všechny rozpoznané scény se objeví v menu po levé straně, což zjednoduší pozdější editaci a střih.

Export do jiných formátů provedeme v záložce Export:
Do kamery DV,
Souboru DV,
Obrázků JPEG,
Audio (do formátů WAV, MP2, MP3, OGG), formátu MPEG  s využitím linuxové metody "pipe" (roura) do programů Mencoder i FFMPEG.
 • Zde bude příklad zápisu brázků do formátu JPEG a do souboru DV.

Export do obrazků bude potřebný pro vytvoření menu pro DVD. Soubor DV se použije pro vytvoření DVD.


Pro zápis do jiných formátů musí být nainstalovány a zkonfigurovány odpovídající balíčky (v programu Synaptic pr. tl. na balíček "Kino" > instalovat navržené balíčky).
 1. Soubor JPEG

Při editaci si zapíšeme čísla snímků, které budeme později používat.
V záložce Export vybereme záložku "DV soubor"(Still), změníme oblast (snímek z) materiálu, který chceme zapsat na "Od" (From).
V poli na pravé straně napíšeme číslo vybraného snímku pro zápis do JPEG. Zkontrolujeme, jestli pole "Každý" má nastavení na "1".
Určíme název a kompresi.
Důležité je vybrat parametr odbovědný za interlace (prokládání), který je taky použitý v zápisu Digital Video. Aby jsme se ho pozbyli tak v záložce Snímky > Exportovat vybereme "Deinterlaced Linear Blend" (lineárně interpolovaný mix). Pak už uložíme náš snímek (tl. "Export" úplně dole).
 1. Soubor DV

Jestli v našem DVD budeme později provádět rozdělování, tak v  menu "Upravit" změníme čas na "Clock" (Hodiny) a zapišeme hodnoty v jakých se nahrávání má rozdělovat. Zapíšeme si i čas tvorby celého materiálu.
V záložce "Export" programu "Kino", vybereme záložku "DV File" (DV soubor). Kontrola pole Snímek z > všechno (frane of: "All") a pole "Každý" má nastavenou hodnotu na "1". Určíme název souboru a pak formát na "čistý" DV - RAW DV.

Volba "Automaticky rozdělovat soubory" (Auto Split Files) způsobí, že každá scéna je zapsána v samostatném souboru. Nejčastěji se ale volí volba pro vytvoření jednoho výstupního souboru. Výhodné je to ale tehdy, když je na disku málo místa.

Volby v  polích "Snímky" a "Maximální velikost" (Frames a Max. Size) vynulujeme. Volba Převzorkovat zvuk (Resample Audio) musí být označena vždy! A zmáčkneme tl. Export :-)

Odkazy


Poslední aktualizace této stránky: 05/2006